خودرو های ون تشریفاتی  تویوتا هایس هایلوکس 14 نفره یکی از   

 

 بهترین مدلهای ون موجود در ایران می باشند که به خاطر استاندارد

  

  بودن فضای داخلی اطاق  و  ایمنی  صندلی های  آن  مورد توجه

 

 قرار میگیرند . این خودرو ها بنام تویوتا هایس های روف (سقف بلند ) معروف است که


 ارتفای داخل آن بیشتر از ون های دیگر میباشد